Hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XIII

Thứ hai - 19/12/2022 21:32

          Ngày 19/12/2022, Đảng bộ xã Hòa Phú tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XIII dành cho các bộ, đảng viên và các chi, tổ hội của 5 thôn

Đồng chí Dương Thanh Trúc – Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng ủy,  quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Kế hoach, Kết luận, Quy định của Trung ương, của tỉnh mới ban hành
          Hội nghị đã quán triệt, triển khai các nội dung: Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày ngày 17/11/2022, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 11- KH/TW, ngày/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 12/KH-TW, ngày 28/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 13-KH/TW, ngày 28/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
          Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2030, tầm nhìn đến 2050.
          Tài liệu học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII và Tài liệu hỏi đáp về các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII… Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 của Ủy Ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định 69- QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm; Quy định số 1035-QĐ/TW ngày 22/11/2022 của Tỉnh ủy Cao Bằng về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử.
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Xếp hạng: 0 - 0 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây